Stenar - Bäst information om Stenar
Stenar

Vackra stenar

Stenar är bitar av en bergart som har brutits loss och kan ha slipats rundare genom långvarig nötning, främst mot andra stenar.

Det finns även andra typer av stenar som gallsten som kärnbildas och växer successivt i gallblåsan eller betongstenar som är stenar som gjutits i en form som fyllt med betong. Dessa betongstenar är mycket vanligas att använda för som marksten vid stengångar eller garageuppfarter eller som murstenar i vackra murar.

Denna webbplats handlar som stenar och stenläggning som kan användas för trädgårdsdekoration eller till stentrappor, stenmurar eller stengångar.

Typer av naturstenar

Det finns många olika naturliga stenar som kan användas för att bygga med, både inomhus och utomhus. De vanligaste stensorterna är:

  • Granit
  • Marmor
  • Kalksten
  • Skiffer

Stenar utomhus

För utomhusburk används flera olika typer av sten, både natursten men framförallt gjutna betongstenar.

Marksten

Nästan alla markstenar är formgjutna betongstenar som har fördelen att de passar mycket bra i varandra och att de är släta så att regnvattnet rinner av. För stengångar som människor ska gå på kan man även användas skiffer som ger stora vackra plattor och där gräset kan växa mellan stenplattorna.

Mursten

För murstenar så används både natursten eller betongsten. Natorsten kan ge mycket vackra murar men kräver både tid och underhåll för att vara snygga länge. Betongstenar till muren har fördelen att det går snabbt att lägga och att stenarna till och med kan fästas vid varandra, antingen med lim eller mekaniskt med järnpinnar eller klackar på murstenarna.

Trappsten

Då man ska bygga stentrappor används oftast formgjutna stenar som ofta är av samma typ som intilliggande mur är uppbyggd av. Det går också att använda vackra stora sågade granitsteg i en trappa vilket ger dig en stilig trappa i många år framöver.Kantsten

Till kantstenar är det vanligt att antingen använda formgjutna betongstenar eller huggna granitstenar. Eftersom slitaget på kantstenar är minimalt går det att egentligen använda vilka stenar som helst, även skiffer.

Dekorstenar

Dekorstenar är ett samlingsnamn på stenar som används enbart för att skapa trevnad. Nästan alla dekorstenar är naturliga stenar och ofta är dessa dekorstenarna mjuka i formen och tagna från rullstensåsar eller är sjörullade.

Stenar inomhus

Stenar

Det går utmärkt att använda sten inomhus. Granit, marmor och kalksten är de vanligaste stenarterna att använda och både till bänkar men även till golvbeläggning fungerar dessa stenar mycket bra.

Bänkskivor i sten

Finns det något snyggare än en stenskiva i marmor eller granit i köket. Bänkskivor i sten behöver dock underhållas regelbundet för att förbli skinande vackra men kan hålla i 50 år utan problem vid rätt användning.

Det finna även gjutna bänkskivor i betong eller i gjutmarmor men dessa kan inte mäta sig med en riktig bänkskiva i sten.

Sten på golvet inomhus

Som sten på golvet inomhus finns det flera olika stensorter att välja på beroende på önskat utseende. Samlingsnamnet på sten, både naturligt eller gjutna stenar, för golvet är klinkers.

De vanligaste naturliga stenarterna som används är marmor, granit eller kalksten. Även stenar av skiffer kan användas i t.ex. köket vilket är mycket snyggt.

Problem med stenar

Att använda stenar, både inom- och utomhus, är sällan några problem. Stenen kan spricka men en spricken sten går att byta.

Stenar håller mycket bra och länge, se bara på pyramiderna eller Machu Pinto. Det största problemet är dock mad stenar är inte i trädgården eller i huset utan på vägarna då stenarna orsakar stenskott på bilrutan.